Informacje ogólne


Bursa Skolna w Kędzierzynie Koźlu

Bursa Szkolna w Kędzierzynie- Koźlu została stworzona 1 stycznia 2004 roku na mocy Uchwały Nr IX/64/2003 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 12 września 2003r. - w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego pod nazwąBursa Szkolna.
Bursa jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy szkół policealnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.
Statutowym zadaniem bursy jest zapewnienie warunków bytowych i opieki wychowawczej młodzieży w okresie kształcenia się poza miejscem zamieszkania. Myślą przewodnią łączącą wszystkie poczynania wychowawcze w bursie jest perspektywa samodzielnego życia osobistego, zawodowego i społecznego wychowanków. Do tej przyszłości placówka ma wspólnie z rodzicami i szkołą przygotowywać powierzoną młodzież. Przygotowanie to, stanowi podstawę opracowania programu pracy wychowawczej w bursie. Zadania wychowawcze ujmowane są szeroko, aby uczniowie nie tylko uzyskiwali dobre wyniki w nauce, al także, aby rozwijali pozytywne cechy charakteru i zdobywali wszechstronne przygotowanie do samodzielnego życia.


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Informacje ogólne

Data utworzenia

2011-04-01

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Osoba tworząca dokument

Administrator

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

621 razy