txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpg
  • Odwiedziło nas: 123685 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni
txtAnkieta.jpg

Jakie zajęcia sportowe Cię interesują? W czym byś wziął udział 

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP

Zasady kontroli czystości

Jesteś tu: Strona główna » Zasady kontroli czystości

Zasady kontroli czystości w pokojach wychowanków

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 02.03.2017

 

      Ustalono nowe kryteria oceny czystości w pokojach

 

Ocena  1,2 –niedostateczna

Ocena 3- minimalna pozytywna

Ocena 4- ocena dobra

Ocena 5 -ocena bardzo dobra

Ocena 6-ocena wzorowa.

 

            Aby uzyskać ocenę minimalna pozytywną (ocena dostateczna)  musza zostać spełnione następujące kryteria:

 

¥      Wyrzucone śmieci, czysty worek

¥      Pościelone łóżka

¥      Poukładane książki ,ubrania ,buty itp.

¥      Czysta podłoga.

 

Aby uzyskać ocenę dobrą ,muszą zostać spełnione następujące kryteria:

 

¥      Wyrzucone śmieci, czysty worek

¥      Zaścielone łóżka, wywietrzony pokój

¥      Poukładane ubrania, książki, buty itp.

¥      Umyte naczynia, usunięte resztki żywności

¥      Utrzymanie podłogi w należytej czystości, czysty balkon.

 

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą muszą zostać zachowane następujące kryteria:

 

¥      Porządki na biurku oraz w szafkach

¥      Wyrzucone śmieci, czysty worek

¥      Zaścielone łóżka, wywietrzony pokój

¥      Poukładane ubrania, książki, buty itp.

¥      Umyte naczynia, usunięte resztki żywności

¥      Utrzymanie podłogi w należytej czystości, czysty balkon

¥      Pościerane kurze na biurkach, szafkach, półkach, parapetach

 

Aby uzyskać ocenę celującą musza zostać zachowane następujące kryteria:

 

¥      Porządki na biurku oraz w szafkach

¥      Wyrzucone śmieci, czysty worek

¥      Zaścielone łóżka, wywietrzony pokój

¥      Poukładane ubrania, książki, buty itp.

¥      Umyte naczynia, usunięte resztki żywności

¥      Utrzymanie podłogi w należytej czystości ,czysty balkon

¥      Pościerane kurze na biurkach szafkach ,półkach, parapetach

¥      Wypastowana podłoga

¥      Umyte okna

¥      Wymyty kosz

 

            Kontrole czystości przeprowadzane będą dwa razy w ciągu dnia: rano przed wyjściem do szkoły oraz podczas nauki własnej. W przypadku nieobecności wychowanków w pokojach podczas nauki własnej wychowawca samodzielnie sprawdza czystość w pokoju. W stosunku do wychowanków u których w pokoju stwierdza się uporczywe nieprzestrzeganie porządku czyli : w przypadku uzyskania w ciągu dwóch tygodni  50% ocen negatywnych, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne zgodnie z obowiązującą gradacją kar.

 

  1.       Ustna rozmowa ostrzegawcza z wpisem do karty wychowanka
  2.       Ustna nagana wychowawcy z wpisem do karty wychowanka
  3.       Pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców
  4.       Karne przeniesienie wychowanka do innego pokoju lub grupy
  5.       Nagana dyrektora z ostrzeżeniem wydalenia z ostrzeżeniem wydalenia z powiadomieniem rodziców, szkoły, klubu sportowego
  6.       Czasowe wydalenie wychowanka z bursy na okres od 14 do 30 dni

 

Odpowiedzialność indywidualna za czystość

 

            Każdy mieszkaniec pokoju ,będzie otrzymywał ocenę indywidualną na którą składa się porządek w szafie na biurku i łóżku.  W przypadku notorycznego uzyskiwania ocen niedostatecznych, wobec wychowanka będzie stosowana w/w gradacja kar. Dyżurny jest odpowiedzialny za czystość  podłogi i kosza, w przypadku niedopełnienia obowiązków, będzie rozliczany zgodnie z wymienionymi karami.

 

¥      Wymagane jest uzyskanie z czystości w pokoju pozytywnej oceny – 4 (spełnienie wszystkich kryteriów)

¥      Oceniony jest pokój całościowo

¥      Jeśli czystość w pokoju będzie niedostateczna – 1,2 wówczas wychowankowie zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami nie mogą korzystać z:

¥      Siłowni

¥      Sali komputerowej, sali TV, ping ponga, piłkarzyków, oraz będą mieli ograniczone wyjścia z bursy, karne dyżury porządkowe

 

            W przypadku uzyskania oceny bardzo dobrej, celującej – 5,6  mieszkańcy pokoju będą nagradzani pochwałą, dyplomem, doposażeniem pokoju w lepsze sprzęty, lub inne nagrody uzgodnione z dyrektorem

 

            Przed opuszczeniem pokoju na dłuższą przerwę w nauce szkolnej (długie weekendy, wakacje, ferie, przerwy świąteczne) każdy pokój obowiązkowo musi być zdany i zatwierdzony przez wychowawcę dyżurnego. Wychowawca zatwierdza czystość pokoju na piśmie, a wychowawca na dyżurze głównym na tej podstawie zwalnia wychowanka do domu.