txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpg
 • Odwiedziło nas: 123703 osób
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 158 dni
txtAnkieta.jpg

Jakie zajęcia sportowe Cię interesują? W czym byś wziął udział 

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP

Dla rodziców

Jesteś tu: Strona główna » Dla rodziców

  

Szanowni rodzice.

 

 

W oparciu o & 28 pkt. 1, p. pkt. 12 Statutu Bursy Szkolnej zarządza się co następuje.

 

            Wychowanek Bursy Szkolnej w porze nocnej musi przebywać w bursie. W związku z tym, zabrania się zwalniania wychowanków w godzinach nocnych. Wyjątkiem może być sporadyczne zwalnianie na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, za zgodą wychowawcy dyżurnego po konsultacji z dyrektorem bursy.

      Pisemna zgoda musi być dostarczona do bursy przed planowanym zwolnieniem wychowanka. Pisemne zwolnienie należy dostarczyć na tydzień przed planowanym zwolnieniem. Zwolnienia telefoniczne nie będą uwzględniane.Jak się z nami skontaktować

 

      W celu ułatwienia korespopndencji uruchomiony został adres e-maliowy do wychowawców wychowawcabursa@wp.pl wysłany list proszę potwierdzać telefonicznie znacznie ułatwi nam to odbieranie ważnej poczty.

 


Opłaty w Bursie:


 • ZAKWATEROWANIE - miesięczne zakwaterowanie w Bursie wynosi 110 zł
 • WYŻYWIENIE - stawka dzienna za wyżywienie wynosi 12 zł

 

 

Jak wypełnić dowód wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie


 • odbiorcą jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych (nie bursa),
 • nr konta do wpłat 58 1020 3668 0000 5802 0331 4382
 • jako nadawcę należy podać imię i nazwisko wychowanka (mieszkańca bursy),
 • w tytule wpłaty należy wpisać:  wyżywienie .....zł, zakwaterowanie .....zł oraz podać miesiąc za który jest wpłata

 

Dzięki prawidłowemu opisowi wpłaty unikniemy opóźnień i komplikacji z przepływem pieniędzy.

 

 

 

Jednocześnie prosimy o terminowe dokonywanie wpłat, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bursa zobowiązana jest do naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. a także zgodnie z art.481 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks Cywilny
Warunkiem przyjęcia wychowanka do bursy jest przedstawienie opłaconego dowodu wpłaty za kaucję w wysokości 110 zł na poniższe konto, oraz dostarczenie kompletu dokumentów plus zdjęcie.
WAŻNE: Osoby które nie uiszczą opłaty za kaucję nie zostaną przyjęte do bursy w bieżącym roku
szkolnym.


Kaucję prosimy wpłacić do dnia 15.08.2018r. na rachunek bankowy nr 51 1020 3668 0000 5102 0331 4754, prowadzony przez PKO BP Oddział Kędzierzyn-Koźle

 

Warunkiem zakwaterowania będzie dowód wpłaty.
 

 

Jak wypełnić dowód wpłaty kaucji

 

 • odbiorcą jest: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
 • nr konta do wpłat: 51 1020 3668 0000 5102 0331 4754
 • tytuł płatności: imię i nazwisko wychowanka Bursy Szkolnej
 • termin płatności: do 15.08.2018r

 

 

 


Osoby które nie złożą podania w wyznaczonym terminie zostaną wpisani na listę rezerwową.

 


Uwaga!!

 

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 2 1997 r., poz. 833 z późn. zm.) Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu zbiera i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki.