txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpg
  • Odwiedziło nas: 112803 osób
  • Do końca roku: 166 dni
  • Do wakacji: -26 dni
txtAnkieta.jpg

Jakie zajęcia sportowe Cię interesują? W czym byś wziął udział 

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP

Dla rodziców

Jesteś tu: Strona główna » Dla rodziców

  

Szanowni rodzice.

 

 


W oparciu o & 28 pkt. 1, p. pkt. 12 Statutu Bursy Szkolnej zarządza się co następuje.

 

            Wychowanek Bursy Szkolnej w porze nocnej musi przebywać w bursie. W związku z tym, zabrania się zwalniania wychowanków w godzinach nocnych. Wyjątkiem może być sporadyczne zwalnianie na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, za zgodą wychowawcy dyżurnego po konsultacji z dyrektorem bursy.

      Pisemna zgoda musi być dostarczona do bursy przed planowanym zwolnieniem wychowanka. Pisemne zwolnienie należy dostarczyć na tydzień przed planowanym zwolnieniem. Zwolnienia telefoniczne nie będą uwzględniane.
Jak się z nami skontaktować

 

      W celu ułatwienia korespopndencji uruchomiony został adres e-maliowy do wychowawców wychowawcabursa@wp.pl wysłany list proszę potwierdzać telefonicznie znacznie ułatwi nam to odbieranie ważnej poczty.

 

 

 

Jak wypełniać dowód wpłaty

 

Do pobrania jest plik pt. dowód wpłaty gdzie wypełnione są niezbędne do wpłaty pola.

 

Uwaga

 

-  odbiorcą jest Powiatowy Zarząd Oświaty (a nie bursa),

-  jako nadawcę należy wpisać nazwisko wychowanka (mieszkańca bursy),

 -  w tytule wpłaty -wyżywienie .....zł, zakwaterowanie .....zł, miesiąc, za który jest wpłata

 

Dzięki prawidłowemu opisowi wpłaty unikniemy opóźnień i komplikacji z przepływem pieniędzy.

 

Dziękujemy.

 

 

Jednocześnie prosimy o terminowe dokonywanie wpłat 

 

gdyż zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bursa zobowiązana jest do naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. a także zgodnie z art.481 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks Cywilny
Warunkiem przyjęcia wychowanka do bursy jest przedstawienie opłaconego dowodu wpłaty za kaucję w podanej wysokości na poniższe konto, oraz dostarczenie kompletu dokumentów plus zdjęcia. Osoby które nie uiszczą opłaty za kaucję nie zostaną przyjęte do bursy w bieżącym roku.Do dnia 15.08.2017 prosimy o wpłacenie kaucji. Warunkiem zakwaterowania będzie dowód wpłaty.

 

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych informuje, że w związku z wprowadzeniem kaucji dla wychowanków stałych w Bursie Szkolnej, wpłaty należy uiszczać na rachunek banku

PKO BP Oddział Kędzierzyn-Koźle

51 1020 3668 0000 5102 0331 4754Osoby które nie złożą podania w wyznaczonym terminie zostaną wpisani na listę rezerwową.

 

Uwaga!!

 

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 2 1997 r., poz. 833 z późn. zm.) Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu zbiera i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki.


 

 


Pliki do pobrania